Meniu
Prekių krepšelis

Šioje svetainėje naudojami slapukai funkcionalumui ir Jūsų patogumui užtikrinti, siekiant pagerinti svetainės veiklą, taip pat statistiniais ir analitiniais tikslais. Plačiau apie tai skaitykite Privatumo politikoje.
Toliau naršydami šioje svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.

Privatumo politika

Šie asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai (toliau – Privatumo politika) nustato asmens, užsiregistruojančio ir/arba įsigyjančio prekes ir/arba paslaugas (toliau – Pirkėjas) www.lbdekoras.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – elektroninė parduotuvė) duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką. Pažymėdamas, kad susipažino su Privatumo politika, Pirkėjas sutinka su visomis šios Privatumo politikos nuostatomis.

 

1.PIRKĖJAS

Pirkti prekes ir/ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje gali:

visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

juridiniai asmenys;

visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2.DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAI

Pirkėjų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi šiais tikslais:

Prekių ir/ar paslaugų užsakymų apdorojimui;

Finansinių dokumentų paruošimui;

Prekių pateikimo ir/ar pristatymo vykdymui;

Naujienlaiškių siuntimui el.paštu (jei Pirkėjas užsako Naujienlaiškį);

Informacijos perdavimui, vykdant sutartinius įsipareigojimus.

 

3.ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. Pažymėdamas, kad susipažino su Privatumo politika, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

3.2 Pažymėdamas, kad susipažino su Privatumo politika, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

3.3. Pažymėdamas, kad susipažino su Privatumo politika, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

3.4. Užsisakydamas naujienlaiškį, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Užsisakydamas naujienlaiškį, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti medžiagą įskaitant, bet neapsiribojant informacija apie paslaugas ir prekes, specialius pasiūlymus, naujus įrašus, pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

3.5. Pažymėdamas, kad susipažino su Privatumo politika, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

3.6. Pažymėdamas, kad susipažino su Privatumo politika, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, Pirkėjas negalės sudaryti pirkimo ir pardavimo sutarties.